Privacyverklaring

De Helmondticket.nl Privacyverklaring geldt voor het gebruik van de website en de samenwerking met helmondticket.nl gevestigd te Helmond. Hieronder leest u de hoofdpunten van de Privacyverklaring.

Persoonsgegevens

 • Helmondticket.nl verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals de uitvoering van een overeenkomst met u, het beantwoorden van vragen, het verstrekken van (algemene) informatie of bijvoorbeeld het afhandelen van orders.
 • Helmondticket.nl kan de informatie die zij van en over u heeft verzameld, combineren met de informatie die zij uit andere bronnen heeft verkregen. Hierdoor kan zij de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kan zij haar communicatie beter op uw behoeften afstemmen.
 • Helmondticket.nl kan verder informatie verzamelen over uw gebruik van de website. Dit met behulp van verschillende techniek, waaronder cookies.

Waar gebruikt Helmondticket.nl uw persoonsgegevens voor?

 • Voor het afhandelen van aanvragen en het uitvoeren van overeenkomsten door (medewerkers van) Helmondticket.nl, of door derden die bij de afhandeling of uitvoering worden betrokken.
 • Ter ondersteuning van de diensten die u van Helmondticket.nl afneemt.
 • Voor het onderhouden van communicatie, maar ook voor markt- of klantentevredenheidsonderzoeken.
 • Voor nieuwsbrieven, als u daar toestemming voor heeft verleend.
 • Voor het vereenvoudigen en individualiseren van uw gebruik van de website en voor het ontwikkelen gebruiks- en bezoekersstatistieken van de website.

1. De verzameling van persoonsgegevens

In veel verschillende gevallen kunt u ervoor kiezen om uw persoonsgegevens te verstrekken aan Helmondticket.nl. U kunt uw naam en contactinformatie doorgeven als bijvoorbeeld een overeenkomst met Helmondticket.nl wenst aan te gaan, maar ook als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, als u bij Helmondticket.nl solliciteert of als u bijvoorbeeld vragen of opmerkingen hebt richting Helmondticket.nl.

Helmondticket.nl kan ook persoonsgegevens verwerven door uw gebruik van de website. Hiervoor hanteert Helmondticket.nl diverse technieken. Wanneer u de website bezoekt, kan er bijvoorbeeld bepaalde informatie worden vastgelegd die door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar de website doorverwijzen. Bovendien kan Helmondticket.nl dan informatie verzamelen over de pagina’s die u binnen de website bekijkt en over andere handelingen die u uitvoert terwijl u de website bezoekt.

Voorts zijn (nieuwsbrief)diensten in bepaalde gevallen uitgerust met technieken die het voor Helmondticket.nl mogelijk maken om informatie over het gebruik van de dienst te verzamelen. Helmondticket.nl kan gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kan Helmondticket.nl cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van de website en nieuwsbrief en kan uw ervaring persoonlijker worden gemaakt.

2. Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea’s wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier Helmondticket.nl uw persoonsgegevens kan gebruiken.

Afhandeling van uw aanvraag van de diensten van Helmondticket.nl
Als u iets bij Helmondticket.nl aanvraagt, bijvoorbeeld een service of ticket, of dat er contact met u wordt opgenomen, dan gebruikt Helmondticket.nl de informatie die u hebt verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat er gegevens worden uitgewisseld met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld leveranciers van Helmondticket.nl, financiële instellingen, telecom-, transport- en postbedrijven. In verband met een transactie kan er ook contact met u worden opgenomen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Personalisering van de website
De informatie die Helmondticket.nl over u verzamelt, kan gebruikt worden om u op een persoonlijke manier met de website te laten werken. Zo kan bijvoorbeeld content aangeboden worden waar u belangstelling voor hebt en kan het navigeren op de website eenvoudiger worden gemaakt.

Het bieden van ondersteuning
Helmondticket.nl kan uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de diensten die u hebt afgenomen. Wanneer Helmondticket.nl u (technische) ondersteuning verleent, krijgt Helmondticket.nl daarbij soms toegang tot gegevens die u beschikbaar hebt gesteld of gegevens die zich op uw systeem bevinden. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over u zelf of over de werknemers, klanten, partners of leveranciers van uw organisatie. Deze Privacyverklaring geldt niet voor gevallen waarin Helmondticket.nl toegang heeft tot deze informatie.

Sollicitaties
Als u bij Helmondticket.nl solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van Helmondticket.nl is geplaatst, kan het zijn dat u informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Helmondticket.nl kan die informatie overal binnen Helmondticket.nl gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u Helmondticket.nl verzoekt dit niet te doen, kan Helmondticket.nl de informatie in haar dossier houden.

Monitoring of opname van gesprekken, chats en andere contacten
Bij de verlening van bepaalde diensten kan het nodig zijn dat u Helmondticket.nl belt of dat Helmondticket.nl u belt. Dergelijke diensten kunnen ook online of e-mailchats met zich brengen. Wees u ervan bewust dat het bij Helmondticket.nl algemene praktijk is om dergelijke contacten te monitoren en in bepaalde gevallen op te nemen ten behoeve van het opleiden van personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake een bepaalde dienst of een bepaald contact.

Bescherming van rechten en eigendommen van Helmondticket.nl en anderen
Wanneer Helmondticket.nl redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Helmondticket.nl, klanten, business partners, leveranciers of anderen in het gedrang komen, kan Helmondticket.nl uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behoudt Helmondticket.nl zich het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van Helmondticket.nl wordt verlangd en wanneer Helmondticket.nl van mening is dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van de rechten van Helmondticket.nl of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake de website.

3. Uitwisseling van persoonsgegevens en overdracht naar het buitenland

In sommige gevallen kan Helmondticket.nl voor het verzamelen, gebruiken, analyseren en anderszins verwerken van informatie gebruikmaken van leveranciers die in andere landen zijn gevestigd. Het is gebruikelijk dat Helmondticket.nl van dergelijke leveranciers verlangt dat ze informatie behandelen op een wijze die strookt met het beleid van Helmondticket.nl.

Indien Helmondticket.nl, voor de bovenstaande doelen, uw informatie overbrengt buiten het land waarin de informatie is verzameld, zal Helmondticket.nl zich aan de geldende wetgeving houden. Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer Helmondticket.nl redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Helmondticket.nl, business partners, leveranciers of klanten en anderen in het gedrang komen, kan Helmondticket.nl uw informatie ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

4. Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Helmondticket.nl wil uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Helmondticket.nl implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelt Helmondticket.nl bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens wanneer die gegevens via internet worden verzonden. Ook van de leveranciers verlangt Helmondticket.nl dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

5. Retentie

Helmondticket.nl bewaart uw gegevens zo lang en voor zover nodig is om u diensten te verlenen. Indien u Helmondticket.nl wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Helmondticket.nl zal uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van overeenkomsten.

6. Cookies en andere technieken

Zoals boven vermeld, legt Helmondticket.nl informatie inzake uw bezoek aan de websites vast om Helmondticket.nl te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid. Dit doet Helmondticket.nl met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags, Local Shared Objects (Flash cookies), Local Storage beacons (HTML5) en een techniek genaamd “cookies”. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), alsmede voor het vereenvoudigen van de werking van websites. Als zodanig worden cookies niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welke aard dan ook. Soms worden cookies echter ook gebruikt om de werking van een website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, middels koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren. Na verloop van tijd biedt deze informatie waardevol inzicht om de gebruikerservaring te helpen verbeteren.

7.Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zal Helmondticket.nl gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee gebruikers op deze veranderingen of updates worden gewezen. Indien Helmondticket.nl uw persoonsgegevens wil gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stelt Helmondticket.nl u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of Helmondticket.nl uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mag gebruiken.

8.Vragen of opmerkingen over de Privacyverklaring of uw persoonsgegevens

In het geval dat u een vraag heeft over deze Privacyverklaring of de behandeling van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@helmondticket.nl . De volledige contactgegevens zijn:

Helmondticket.nl
Hoofdstraat 84
5706 AK Helmond
T: 0637178206
info@helmondticket.nl

Als u een kopie wilt ontvangen van persoonsgegevens die u aan Helmondticket.nl hebt verstrekt, of als blijkt dat bepaalde gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze wijzigen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Helmondticket.nl behoudt zich wel het recht voor om een bevestiging van uw identiteit te verlangen, en zo nodig andere gegevens, om Helmondticket.nl te ondersteunen bij de afhandeling van uw verzoek.

Als u geen nieuwsbrieven van Helmondticket.nl meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@helmondticket.nl of volg de uitschrijvingsinstructies die in elke nieuwsbrief zijn opgenomen.

0
  0
  Uw winkelmand
  Uw mandje is leegTerug naar de shop
   Apply Coupon
    Ook leuk!
    Ook leuk!